Założenie działalności gospodarczej:

 • Pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z założeniem działalności gospodarczej – wnioski, zgłoszenia rejestracyjne, wybór PKD, wybór formy opodatkowania.
 • Pomagamy przy zakładaniu spółek.
 • Rejestrujemy rolników przechodzących na VAT, którzy rezygnują ze statusu rolnika ryczałtowego.
 • Przez Internet złożymy na Państwa życzenie wniosek do Urzędu Gminy/Miasta w celu dokonania wpisu do CEIDG.
 • Dokonamy wszelkich formalności w US/KRUS/ZUS.

 

W ramach usług księgowych oferujemy w szczególności:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw pełna księgowość)
 • prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • rozliczanie i ewidencję księgową dotacji i funduszy unijnych
 • sporządzanie stosownych deklaracji PIT,CIT,VAT
 • sporządzanie plików JPK
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • sporządzenie pozostałych deklaracji, rozliczeń, zeznań i innych dokumentów wymaganych przez Urząd Skarbowy, ZUS, GUS
 • opracowywanie polityki rachunkowości (zakładowego planu kont)
 • sporządzanie zestawień finansowych na potrzeby firmy
 • deklaracje do opłat środowiskowych
 • reprezentację podatników w czasie kontroli skarbowych
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie wniosków do KRS
 • korespondencja z urzędami i ZUS
 • sporządzanie wniosków A1
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

I inne – w zależności od potrzeby.

 

W ramach kadr i płac gwarantujemy:

 • przygotowanie akt osobowych
 • przygotowanie umów o pracę i świadectw pracy
 • sporządzanie list płac pracowników
 • obsługę umów cywilnoprawnych – zlecenie, o dzieło
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy na podst.list obecności
 • sporządzenie zaświadczeń pracowniczych
 • sporządzanie zgłoszeń i deklaracji ZUS elektronicznie
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie rocznych PIT i Informacji rocznych dla osób ubezpieczonych
 • pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP
 • wypełnianie wniosków o A1
 • odczyt kart kierowców
 • obsługę ZUS prowadzącego działalność
 • podpowiemy, jak i gdzie szkolić pracowników

i inne – w zależności od potrzeby.

 

Dla osób fizycznych oferujemy:

 • rozliczenia roczne PIT dla uzyskujących polskie dochody z uwzględnieniem wszelkich ulg
 • rozliczenia roczne PIT – dla zarabiających za granicą, np.w Holandii, na których spoczywa obowiązek rozliczenia się w Polsce
 • rozliczenia roczne PIT – dla uzyskujących np.emeryturę ze Stanów Zjednoczonych, na których spoczywa obowiązek rozliczenia się w Polsce
 • pomoc przy wypełnianiu jakichkolwiek wniosków, ewidencji
 • wysyłkę elektroniczną zeznań lub sporządzenie w sposób tradycyjny

 
Doraźne usługi z wybranych czynności księgowych:

Nie musicie Państwo podpisywać z nami umowy na stałą obsługę księgową!

Na Państwa życzenie wykonujemy jednorazowe czynności, dotyczące np. zlecenia:

 • sporządzenia sprawozdania opłat za korzystanie ze środowiska
 • wypełnienia deklaracji skarbowych
 • sporządzenie deklaracji ZUS
 • wypełnienia jakiejkolwiek ewidencji, deklaracji, raportu
 • sporządzenia listy płac
 • założenia teczki akt osobowych pracownika
 • założenia ewidencji czasu pracy pracownika

i inne - w zależności od potrzeby.

 

Wyprowadzanie zaległości księgowych:

W przypadku powstania jakichkolwiek zaległości księgowych lub kadrowych nasze biuro w sposób zgodny z prawem, szybko i profesjonalnie wyprowadzi je na bieżąco.

Uwolnisz się od stresu związanego z ewentualną kontrolą czy przykrymi konsekwencjami, jakie grożą na wypadek wykrycia błędów.