• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rynek ropy naftowej i jego wpływ na światową gospodarkę.

Wiele osób doskonale wie co to są środki masowego przekazu. Jednak czego tak rzeczywiście dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy informacje oraz zdarzenia są zawsze przedstawiane rzetelnie a wiadomości wypróbowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są rozmaitego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się w większości wypadków z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Media publiczne w większości wypadków i utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, jednak też z reklam. Media dzielimy również na prasę, radio i telewizję a też strony rodzaju ANCHOR. Media dzielimy również na pionierskie media i stare media. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas oddziałują. Wielokrotnie to na podstawie mediów i informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają gigantyczny wpływ na nas, odbiorców. I często to wykorzystują. Zatem kapka sceptycyzmu przenigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o media.

1. Otwórz link

2. Czytaj dalej

Teoria kapitału społecznego i jej wpływ na rozwój społeczności.

Categories: Biznes

Comments are closed.